Treneri

Fit LIfe Head Coach

Vojin Vujović

 Club manager / Head coach

Vojin Vujovic rođen je 17.4.1982. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu.

2001. godine upisuje Sportsku akademiju u Beogradu na kojoj diplomira 2004. na smeru SSF (sportovi snage i fitness). Diplomski rad na temu RAZVOJ SNAGE U BOKSU brani kod profesora Dr. Aleksandra Lukmana na osnovu koga mu se izdaje diploma o stečenom višem obrazovanju i stručnom nazivu
VIŠI SPORTSKI TRENER.

2008. godine upisuje strukovne studije na Fakultetu sporta i fizičkog obrazovanja (DIF) na smeru kondicija, na kome diplomira 2010. godine. Diplomski rad na temu PLAN I PROGRAM KONDICIJSKOG TRENINGA ZA BOKSERE U PRIPREMNOM PERIODU brani kod profesora Dr. Đorđa Stefanovića na osnovu koga mu se izdaje diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu TRENER.

2015. godine upisuje Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu na univerzitetu Singidunum na kome diplomira 2017. godine, na osnovu koga mu se izdaje diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu
DIPLOMIRANI PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA.

2020. godine upisuje Master studije na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu na univerzitetu Singidunum gde je i diplomirao 2021. godine, odbranom Master rada na temu KOMPARATIVNA ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI REKREATIVACA u saradnji sa mentorom profesorom Dr. Nenadom Trunićem, na osnovu čega mu se izdaje diploma o stečenom visokom obrazovanju i akademskom nazivu
MASTER PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA.

U oktobru 2021. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja na Univerzitetu u Novom Sadu.

Od 2005 – 2010. godine radi na trenerskim i menadžerskim pozicijama, da bi početkom 2011. godine pokrenuo samostalnu kompaniju Fit Life – Peronal fitness studio. Već 2013-te na drugoj lokaciji počinje sa radom ćerka kompanija Balance Life – personal pilates i massage studio. 2016. dolazi do spajanja klubova i od tada funkcionišu na zajedničkoj adresi Braće Jugovića 8.

balance-lofet-trener

Milena Kostić

Physiotherapist / Pilates instructor

Milena Kostić rođena je 5. septembra 1982. godine u Loznici, gde je završila osnovnu i srednju školu.

2001. godine upisala je Višu medicinsku školu u Zemunu, gde je diplomirala 2003. godine, na osnovu čega joj je izdata diploma o visokom obrazovanju i stručni naziv
VIŠI FIZIOTERAPEUT.

2005. godine upisala je Srednju sportsko -zdravstvenu školu u smeru sportski fizioterapeut, gde je i diplomirala 2007. godine, na osnovu čega joj je izdata diploma o visokom obrazovanju i stručni naziv stručni terapeut u oblasti –
SPECIJALNO OBRAZOVANJE I REHABILITACIJA.

Poseduje sertifikat BALANCE BODY ACADEMY za rad na pilates reformerima, sa preko decenijom iskustva u ispravljanju deformiteta kičme kod dece i odraslih, kineziterapiji za sportske povrede mišića i zglobova, kao i fizikalnoj terapiji.