Treneri

Fit LIfe Head Coach

Vojin Vujović

Club manager / Head coach

Vojin Vujovic rođen je 17.4.1982. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu.

2001. godine upisuje Sportsku akademiju u Beogradu na kojoj diplomira 2004. na smeru SSF (sportovi snage i fitness). Diplomski rad na temu RAZVOJ SNAGE U BOKSU brani kod profesora Dr. Aleksandra Lukmana na osnovu koga mu se izdaje diploma o stečenom višem obrazovanju i stručnom nazivu VIŠI SPORTSKI TRENER.

2008. godine upisuje strukovne studije na Fakultetu sporta i fizičkog obrazovanja (DIF) na smeru kondicija, na kome diplomira 2010. godine. Diplomski rad na temu PLAN I PROGRAM KONDICIJSKOG TRENINGA ZA BOKSERE U PRIPREMNOM PERIODU brani kod profesora Dr. Đorđa Stefanovića na osnovu koga mu se izdaje diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu TRENER.

2015. godine upisuje Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu na univerzitetu Singidunum na kome diplomira 2017. godine, na osnovu koga mu se izdaje diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu DIPLOMIRANI PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA.

2020. godine upisuje Master studije na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu na univerzitetu Singidunum gde je trenutno u izradi Master rada na temu KOMPARATIVNA ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI REKREATIVACA u saradnji sa mentorom profesorom Dr. Nenadom Trunićem.

Od 2005 – 2010. godine radi na trenerskim i menadžerskim pozicijama, da bi početkom 2011. godine pokrenuo samostalnu kompaniju Fit Life – Peronal fitness studio. Već 2013-te na drugoj lokaciji počinje sa radom ćerka kompanija Balance Life – personal pilates i massage studio. 2016. dolazi do spajanja klubova i od tada funkcionišu na zajedničkoj adresi Dobračina 29a.

balance-lofet-trener

Milena Kostić

Physiotherapist / Pilates instructor

Milena Kostić rođena je 5.9.1982. godine u Loznici gde je završila osnovnu i srednju školu.

2001. godine upisuje Višu medicinsku školu u Zemunu na kojoj diplomira 2003. godine na osnovu čega joj se izdaje diploma o stečenom višem obrazovanju i stručnom nazivu VIŠI FIZIOTERAPEUT.

2005. godine upisuje Visoku sportsku i zdravstvenu školu na smeru sportski fizioterapeut na kojoj diplomira 2007. godine na osnovu čega joj se izdaje diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu Strukovni terapeut iz oblasti – Specijalna edukacija i rehabilitacija.

Sertifikovani je instruktor na pilates reformerima Balance Body akademije.

Poseduje višegodišnje iskustvo u korekciji deformiteta kičmenog stuba kod dece i odraslih, kinezi- terapiji sportskih povreda mišića i zglobova, kao i fizikalnoj terapiji.